Bộ lọc chuyến đi
Giờ đi
Lọc theo giá
Nhà xe
Điểm đón
 • Thành phố Nam Định (36)
  • 85 Trần Anh Tông (36)
Điểm trả
 • Quận Cầu Giấy (36)
  • 43 Nguyễn Quốc Trị (36)
  • 4 Thọ Tháp (36)

Các chuyến đi đón, trả tại 43 Nguyễn Quốc Trị, Quận Cầu Giấy

Bộ lọc
Sắp xếp
Giá thấp
Giá cao
Giờ sớm nhất
Giờ muộn nhất
Khuyến mãi nhiều
Đánh giá cao
05h:00

85 Trần Anh Tông

1h 25p

06h:25

4 Thọ Tháp

Thông báo

Xe còn 8 chỗ trống.

Không mang vật nuôi lên xe.

Loại xe: 11 chỗ

Thông tin chi tiết

Giá vé

125.000 ₫

 

05h:00

85 Trần Anh Tông

1h 25p

06h:25

4 Thọ Tháp

Thông báo

Xe còn 10 chỗ trống.

Không mang vật nuôi lên xe.

Loại xe: 11 chỗ

Thông tin chi tiết

Giá vé

125.000 ₫

 

06h:00

85 Trần Anh Tông

1h 25p

07h:25

4 Thọ Tháp

Thông báo

Xe còn 7 chỗ trống.

Không mang vật nuôi lên xe.

Loại xe: 11 chỗ

Thông tin chi tiết

Giá vé

125.000 ₫

 

06h:00

85 Trần Anh Tông

1h 25p

07h:25

4 Thọ Tháp

Thông báo

Xe còn 10 chỗ trống.

Không mang vật nuôi lên xe.

Loại xe: 11 chỗ

Thông tin chi tiết

Giá vé

125.000 ₫

 

06h:00

85 Trần Anh Tông

1h 25p

07h:25

4 Thọ Tháp

Thông báo

Xe còn 11 chỗ trống.

Không mang vật nuôi lên xe.

Loại xe: 11 chỗ

Thông tin chi tiết

Giá vé

125.000 ₫

 

07h:00

85 Trần Anh Tông

1h 25p

08h:25

4 Thọ Tháp

Thông báo

Xe còn 2 chỗ trống.

Không mang vật nuôi lên xe.

Loại xe: 11 chỗ

Thông tin chi tiết

Giá vé

125.000 ₫

 

07h:00

85 Trần Anh Tông

1h 25p

08h:25

4 Thọ Tháp

Thông báo

Xe còn 7 chỗ trống.

Không mang vật nuôi lên xe.

Loại xe: 11 chỗ

Thông tin chi tiết

Giá vé

125.000 ₫

 

07h:00

85 Trần Anh Tông

1h 25p

08h:25

4 Thọ Tháp

Thông báo

Xe còn 9 chỗ trống.

Không mang vật nuôi lên xe.

Loại xe: 11 chỗ

Thông tin chi tiết

Giá vé

125.000 ₫

 

08h:00

85 Trần Anh Tông

1h 25p

09h:25

4 Thọ Tháp

Thông báo

Xe còn 7 chỗ trống.

Không mang vật nuôi lên xe.

Loại xe: 11 chỗ

Thông tin chi tiết

Giá vé

125.000 ₫

 

08h:00

85 Trần Anh Tông

1h 25p

09h:25

4 Thọ Tháp

Thông báo

Xe còn 9 chỗ trống.

Không mang vật nuôi lên xe.

Loại xe: 11 chỗ

Thông tin chi tiết

Giá vé

125.000 ₫

 

08h:00

85 Trần Anh Tông

1h 25p

09h:25

4 Thọ Tháp

Thông báo

Xe còn 11 chỗ trống.

Không mang vật nuôi lên xe.

Loại xe: 11 chỗ

Thông tin chi tiết

Giá vé

125.000 ₫

 

09h:00

85 Trần Anh Tông

1h 25p

10h:25

4 Thọ Tháp

Thông báo

Xe còn 5 chỗ trống.

Không mang vật nuôi lên xe.

Loại xe: 11 chỗ

Thông tin chi tiết

Giá vé

125.000 ₫

 

09h:00

85 Trần Anh Tông

1h 25p

10h:25

4 Thọ Tháp

Thông báo

Xe còn 3 chỗ trống.

Không mang vật nuôi lên xe.

Loại xe: 11 chỗ

Thông tin chi tiết

Giá vé

125.000 ₫

 

10h:00

85 Trần Anh Tông

1h 25p

11h:25

4 Thọ Tháp

Thông báo

Xe còn 5 chỗ trống.

Không mang vật nuôi lên xe.

Loại xe: 11 chỗ

Thông tin chi tiết

Giá vé

125.000 ₫

 

10h:00

85 Trần Anh Tông

1h 25p

11h:25

4 Thọ Tháp

Thông báo

Xe còn 11 chỗ trống.

Không mang vật nuôi lên xe.

Loại xe: 11 chỗ

Thông tin chi tiết

Giá vé

125.000 ₫

 

11h:00

85 Trần Anh Tông

1h 25p

12h:25

4 Thọ Tháp

Thông báo

Xe còn 11 chỗ trống.

Không mang vật nuôi lên xe.

Loại xe: 11 chỗ

Thông tin chi tiết

Giá vé

125.000 ₫

 

11h:00

85 Trần Anh Tông

1h 25p

12h:25

4 Thọ Tháp

Thông báo

Xe còn 11 chỗ trống.

Không mang vật nuôi lên xe.

Loại xe: 11 chỗ

Thông tin chi tiết

Giá vé

125.000 ₫

 

12h:00

85 Trần Anh Tông

1h 25p

13h:25

4 Thọ Tháp

Thông báo

Xe còn 10 chỗ trống.

Không mang vật nuôi lên xe.

Loại xe: 11 chỗ

Thông tin chi tiết

Giá vé

125.000 ₫

 

 • icon-price.svg
  Đảm bảo giá tốt nhất
  Chính sách về giá của chúng tôi giúp bạn có thể đi đến bất cứ điểm nào trên đất nước với chi phí thấp nhất
 • icon-ticket.svg
  Đặt vé dễ dàng
  Tìm kiếm, lựa chọn và đặt vé – cách nhanh nhất để tiết kiệm và có một hành trình như ý muốn
 • icon-service.svg
  Chăm sóc khách hàng 24/7
  Nếu có thắc mắc hay gặp khó khăn gì, đừng ngần ngại, hãy gọi cho chúng tôi theo số 0918.737.899
 • icon-customer.svg
  Sự hài lòng của khách hàng
  Nếu dịch vụ của chúng tôi đã đáp ứng được mong đợi của khách hàng, hãy dành cho chúng tôi một sự động viên, khích lệ