Lộ trình chuyến xe từ Hà Nội đi tỉnh và chiều ngược lại

Lộ trình các chuyến xe

Thông tin lộ trình được yêu thích nhất

Hà Nội - Ninh Bình

 • Khoảng cách: 95km
 • Khoảng giá: 135.000 ~ 200.000
 • Khoảng thời gian xe chạy: ~2h

Chọn vé xe

Hà Nội - Hà Nam

 • Khoảng cách: 60km
 • Khoảng giá: 90.000 ~ 120.000
 • Khoảng thời gian xe chạy: ~ 1h10

Chọn vé xe

Hà Nội - Thái Bình

 • Khoảng cách: ~104km
 • Khoảng giá: 80.000 ~ 150.000
 • Khoảng thời gian xe chạy: ~2h20

Chọn vé xe

Hà Nội - Hải Phòng

 • Khoảng cách: ~ 119km
 • Khoảng giá: 100.000 ~ 250.000
 • Khoảng thời gian xe chạy: ~ 2h

Chọn vé xe

Hà Nội-Nam Định

 • Khoảng cách: ~ 84km
 • Khoảng giá: 90.000 ~ 150.000
 • Khoảng thời gian xe chạy: 1h40

Chọn vé xe

Hà Nội - Hà Nội

 • Khoảng cách:
 • Khoảng giá:
 • Khoảng thời gian xe chạy:

Chọn vé xe

Hà Nội - Lào Cai

 • Khoảng cách: 315km
 • Khoảng giá: 300.000 ~ 400.000
 • Khoảng thời gian xe chạy: 5h

Chọn vé xe

Hà Nội - Quảng Ninh

 • Khoảng cách: 183,8km
 • Khoảng giá: 190.000 ~ 400.000
 • Khoảng thời gian xe chạy: 3h

Chọn vé xe

Hà Nội - Ninh Bình

 • Khoảng cách: 95km
 • Khoảng giá: 135.000 ~ 200.000
 • Khoảng thời gian xe chạy: ~2h

Chọn vé xe

Hà Nội - Hà Nam

 • Khoảng cách: 60km
 • Khoảng giá: 90.000 ~ 120.000
 • Khoảng thời gian xe chạy: ~ 1h10

Chọn vé xe

Hà Nội - Thái Bình

 • Khoảng cách: ~104km
 • Khoảng giá: 80.000 ~ 150.000
 • Khoảng thời gian xe chạy: ~2h20

Chọn vé xe

Hà Nội - Hải Phòng

 • Khoảng cách: ~ 119km
 • Khoảng giá: 100.000 ~ 250.000
 • Khoảng thời gian xe chạy: ~ 2h

Chọn vé xe

Hà Nội-Nam Định

 • Khoảng cách: ~ 84km
 • Khoảng giá: 90.000 ~ 150.000
 • Khoảng thời gian xe chạy: 1h40

Chọn vé xe

Hà Nội - Hà Nội

 • Khoảng cách:
 • Khoảng giá:
 • Khoảng thời gian xe chạy:

Chọn vé xe

Hà Nội - Lào Cai

 • Khoảng cách: 315km
 • Khoảng giá: 300.000 ~ 400.000
 • Khoảng thời gian xe chạy: 5h

Chọn vé xe

Hà Nội - Quảng Ninh

 • Khoảng cách: 183,8km
 • Khoảng giá: 190.000 ~ 400.000
 • Khoảng thời gian xe chạy: 3h

Chọn vé xe
Cách đặt vé xe
Đặt vé xe nhanh chóng và thuận tiện với Chonve.vn
Bước 1
Tìm chuyến đi
Bước 2
Chọn ghế
Bước 3
Nhập thông tin và thanh toán
Bước 4
Nhận vé