Quản lý và bán vé xe

Điều hành xe

 • Tạo chuyến đi theo lịch trình
 • In phơi / Lệnh phụ / giấy đi đường theo mẫu
 • Gán thông tin lái/phụ xe
 • Sắp xếp xe trung chuyển
 • Hủy chuyến xe
 • Gửi hợp đồng điện tử

Quản lý hoạt động bán vé

 • Kết nối trực tiếp với tổng đài Contact center
 • Các thao tác đặt hợp đồng: Tạo / Chỉnh sửa / Xóa thông tin vé, Copy vé, chuyển chuyến
 • Xác nhận thông tin, gửi SMS cho khách hàng

Báo cáo thống kê

 • Báo cáo tổng hợp chi phí theo xe
 • Báo cáo doanh thu theo tuyến đường / Theo lái phụ xe / Theo nhân viên tổng đài
 • Báo cáo thống kê hợp đồng chuyển
 • Báo cáo doanh thu theo đại lý
 • Báo cáo lượt trung chuyển

Kết nối với app tài xế

 • Thông báo khi có chuyến đi mới một cách nhanh chóng
 • Xem thông tin chuyến đi, chuyến xe trung chuyển dễ dàng
 • Giúp đón trả khách đúng nơi quy định
 • Gọi điện trực tiếp cho khách qua kết nối tổng đài trên điện thoại
 • Nhập thông tin chi phí phát sinh của chuyến đi

Liên kết app đặt vé dành cho khách hàng

 • Mang thương hiệu của nhà xe
 • Khách hàng có thể dễ dàng tìm chuyến đi, đặt vé và thanh toán online một cách dễ dàng
 • Đăng nhập và quản lý các vé xe đã đặt
 • Xem vị trí xe thông qua việc kết nối với app của tài xế