Quản lý điều hành

Quản lý thông tin đầu vào

 • Thiết đặt thông tin các bến xe
 • Thiết lập và phân quyền quản lý nhân sự: Cán bộ, điều hành, Lái xe, Phụ xe, Nhân viên kế toán, ...
 • Quản lý danh sách đang hoạt động
 • Định biên lái phụ xe
 • Định biên giờ mở lệnh

Quản lý điều hành các thông tin tại bến xe

 • Thiết đặt thông tin chuyến đi, giờ xuất phát, quản lý các phát sinh về nhân sự trong ngày
 • Quản lý cá nghiệp vụ vận hành: Rút nốt, các phát sinh phương tiện
 • Lên nhật ký điều vận và áp dụng cho ngày kế tiếp

Quản lý xe hợp đồng, xe công vụ

 • Thêm mới hợp đồng
 • Thiết đặt thông tin chuyến đi hợp đồng nghuyên chuyến / xe công vụ
 • Chấm công cho lái xe hợp đồng / xe công vụ
 • Báo cáo lượt hợp đồng / xe công vụ, tính năng lọc, tìm kiếm và tra cứu các xe hợp đồng / công vụ đã chạy

Hệ thống báo cáo tự động

 • Báo cáo hoạt động vận hành trong ngày
 • Báo cáo chấm công / chấm lượt cho lái phụ xe
 • Báo cáo KPI nhân sự
 • Báo cáo lượt đầu
 • Báo cáo tổn hợp lượt khách đến

Chức năng tìm kiếm chuyến đi

 • Điều hành có thể tìm kiếm lại lịch sử các chuyến đi theo số xe, tên lái, tên phụ theo thời gian